Биотехнологии

  Дружеството проектира и изгражда инсталация за преработка на птичия тор във форма и вид осигуряващи високоефективно и безопасно естествено наторяване на земеделските земи които обработва. С този проект се цели получаване на висококачествени и пълноценни зърна, свободни от химически радикали. Така дружеството възнамерява да ограничи максимално използването на изкуствени торове и препарати , с което ще се понижат значително отделяните вредни емисии във въздуха, почвата и подпочвените води, и ще се създадат екологично чисти райони. Това ще даде възможност за биопроизводството на зърна от тези райони и фураж за изхранване на птиците ни.