ПРОИЗВОДСТВО

„Консорциум Агробизнес” АД притежава на територията на Птицекомбинат – с. Поликраище, обл. Велико Търново собствени сгради за отглеждане на кокошки носачки за стокови яйца и сгради за отглеждане на подрастващи пилета за стокови носачки от еднодневна възраст до пронасяне. Сградите са изградени в съответствие с изискванията на ЕС и са оборудвани с техника на Big Dutchman и Roxell - едни от водещите световни фирми в тази област. Периодите на подрастване и развитие са изключително важни етапите от отглеждането на носачките, тъй като оказват голямо влияние върху яйценосният период и качеството на яйцата. Поради тази причина сме изградили и регистрирали самостоятелен животновъден обект с рег. номер BG 51380282 – център за подрастващи птици – където да полагаме денонощни грижи и упражняване на ежедневен ветеринарно - медицински контрол. Всички здрави, ваксинирани и полово зрели птици се прехвърлят в други сгради за живеене през яйценосния период - за свободно отглеждане /щастливи кокошки/ 1 BG 04001; за подово отглеждане – 2 BG 04001 и сгради за клетъчно отглеждане – 3 BG 04001.

Яйцата от производствените центрове по категории постъпват в пакетиращият център с рег.№ 0419002 одобрен по изисквания за работа и износ в ЕС. Там се осъществява темпериране, окачествяване, сортиране, маркиране, опаковане, етикетиране, съхранение и експедиране. Всички манипулации се осъществяват в паркиращият център с помоща на високотехнологичните машини Moba, Royo и Hitachi.

Изграденият затворен цикъл на производство на яйца, включващ хранене на подрастващи птици и кокошките – носачки, с фураж произведен в собствен фуражен завод, от собствено зърно, по собствени рецепти, съчетано с отглеждането на птиците в помещения, оборудвани с най-добрата техника в тази област, и непрекъснат контрол от ветеринарни лекари от първия ден до края на яйценосния период, ни позволява да гарантираме високото качество и вкусовите показатели на продуктът ни – яйца,пред потребителите на български пазар.