За Компанията

“Консорциум Агробизнес” АД е търговско дружество, чиято основна дейност е отглеждане на кокошки – носачки и собствено производство на яйца. При осъществяване на дейността си “Консорциум Агробизнес” АД е постигнало затворен цикъл на производство, реализиран с дъщерните си дружества, които осъществяват производствената си дейност на територията на област Велико Търново, която включва обработка на над 30 000 дка. собствени и арендувани земеделски земи, отглеждане и съхранение на земеделски култури и производство на комбинирани фуражи по собствени рецепти на база модерни технологии.

Традиция

Ясна и доказана традиция, преди години беше ни амбиция, нашите зърна във нашата смеска правим на яйца до днеска

Мисия

Kакто досега, както и сега така и за напред на нашите клиенти, приятели и партньори, да предлагаме продуктите си винаги с най-високо качество, в достатъчно количество, на най-добри цени

Цели

  • Гарантирано качество и безопасност на продукта
  • Затвърждаване позиции на успешен производител
  • Конкурентоспособност
  • Дългосрочни контакти с клиенти и бизнес партньори
  • Професионализъм в производството, мениджмънт и маркетинг
  • Безопасни условия на труд, хуманно отношение към птиците и опазване на околната среда и водите